Menu

Wat betekent p.m.?

Voor de afkorting 'p.m.' zijn 2 definities beschikbaar:

post meridiem

na de middag

Geen onderdeel van een categorie

pro memoria/memorie

om te onthouden, ter herinnering

Geen onderdeel van een categorie

post mortem

Geen onderdeel van een categorie

Mogelijk is op Wikipedia meer informatie over p.m. beschikbaar.