Menu

Wat betekent z.i.?

Voor de afkorting 'z.i.' is 1 definitie beschikbaar:

zijns inziens

Geen onderdeel van een categorie

Mogelijk is op Wikipedia meer informatie over z.i. beschikbaar.