Menu

Over afkortingen

Een afkorting is een verkorte schrijfwijze van een woord, naam of andere aanduiding.

Er bestaan 5 soorten afkortingen:

 1. Afkortingen in engere zin
  Dit zijn afkortingen die bij het lezen voluit worden uitgesproken, zoals 'bladzijde' ingeval van blz. en 'met andere woorden' ingeval van m.a.w..
 2. Symbolen
  Hierbij gaat het om wetenschappelijke notaties en andere genormeerde korte schrijfwijzen. Bijvoorbeeld V (Volt), kHz (kilohertz) en EUR (euro).
 3. Initiaalwoorden
  De letters van deze afkortingen worden apart uitgesproken, bijvoorbeeld 'peesee' ingeval van pc (personal computer).
 4. Letterwoorden of acroniemen
  Deze afkortingen worden als woord uitgesproken, bijvoorbeeld pin (persoonlijk identificatienummer) en BOVAG (Bond van Autohandelaren en Garagehouders).
 5. Verkortingen
  Deze afkortingen zijn opgebouwd uit de oorspronkelijke lettergrepen of delen daarvan. Bijvoorbeeld horeca - ho(tel), re(staurant), ca(fé) - en Benelux: Be(lgië), Ne(derland) en Lux(emburg).

Meer informatie over afkortingen is te vinden op de website van Wikipedia.