Menu

Wat betekent LOM?

Voor de afkorting 'LOM' is 1 definitie beschikbaar:

Kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden

Geen onderdeel van een categorie

Mogelijk is op Wikipedia meer informatie over LOM beschikbaar.