Menu

Wat betekent mva?

Voor de afkorting 'mva' is 1 definitie beschikbaar:

memorie van antwoord

Geen onderdeel van een categorie

Mogelijk is op Wikipedia meer informatie over mva beschikbaar.